En kWh, utsläppsrätt, koldioxidskatt och ett elcertifikat plus moms tack

Tomas Linnala har på ett föredömligt sätt beskrivit hur den svenska elmarknaden fungerar på E24 Näringsliv; om hur staten och elbolagen tillsammans gör sitt bästa för att suga ut elkonsumenterna in på bara benmärgen. Det blir naturligtvis extra påtagligt under svinkalla vintrar som den här och den föregående (som enligt klimatexperterna skulle ha tillhört det förgångna).

Den svenska elmarknaden är ett skämt, ett mycket cyniskt skämt. Vattenfalls, Fortums och Eons dominans har skapat ett oligopol som satt elmarknaden ur spel.

Insynen i prisbildningen är nästan obefintlig. Den som producerar den dyraste efterfrågade elen bestämmer priset vilket gör det ekonomiskt rationellt att producera så lite el att efterfrågan driver upp priset.

De tre stora eljättarna samäger kärnkraftverken, vilket innebär att ingen ensam blir lidande när de står stilla, och de står stilla i betydligt större utsträckning än i andra länder.

Den här utsugningen har inte bara skett med våra politikers tysta samtycke utan såväl höger- som vänsterregeringar har hejat på utvecklingen. De har förstärkt den våldsamma kostnadsökningen för hushållen genom extra skattepålagor som utsläppsrätter och koldioxidskatt.

Dessutom betalar vi moms på el vilket innebär att statens inkomster ökar på vår bekostnad ju mer elpriset stiger. Internationalens fjärde strof om det statliga skatteförtrycket har aldrig känts så aktuell som nu.

Tomas föreslår en revolt mot elbolagen, men frågan är hur en sådan skulle gå till? Det är svårt att rösta med plånboken när det råder total likriktning mot girighet och hyckleri bland elproducenterna, och svårt att rösta bort en energipolitik som har stöd från både höger och vänster.

Som de flesta känner till drivs vår energipolitik idag av Klimatreligionens Helige Ande. Hela den absurda situationen är en konsekvens av sinnessvag grön politik, som traditionsenligt leder till avveckling av alla energislag utom de ineffektiva fågelhackarna som vi prompt ska subventionera med hundratals miljarder. På lång sikt blir konsekvenserna förödande – när industrierna lämnar landet får en allt fattigare befolkning frysa allt mer.