Eva Franchell tycker verkligheten är jobbig

Svår sinnesslöhet är ingenting att skoja om – det är synd om både de drabbade och deras omgivning, men det är extra tråkigt när de drabbade är ledarskribenter i tabloidpressen, eftersom så många andra drabbas. Nu är Aftonbladets ”brain trust” visserligen inte känd för sin skarpsinnighet, men dagens utfall av Eva Franchell var fascinerande.

Det är svårt att hitta maken till osaklig och paranoid förnekelse av vad som försiggår i verkligheten – den utanför klimathotets fanclub, den där man inte okritiskt sväljer allt som står i IPCC:s propagandaproduktioner, som hämtar sina rön om klimatet från instruktionsböcker om stövelrengöring.

Men visst, det är jobbigt när ens religion blir utsatt för kritik. För det råder inte längre några tvivel om att ”klimathotet” är en religion, eller rättare sagt en sekt (religion har en alldeles för positiv klang). När man vet att man inte har skuggan av en chans att vinna ett argument återstår bara personangrepp, och alarmisterna lär stanna kvar på den nivån tills de kommer ur förnekelsefasen.