Normala forskningsetiska principer

Det finns ingenting att se här, cirkulera! Ungefär då låter det i en femsidors rapport om Climategate som beställts av förövarna själva – University of East Anglia. I stora drag är det en ren helgonförklaring av de “män i vita rockar” som ligger bakom IPCC:s senaste rapport. Rapportens författare är en Ron Oxburgh, som till vardags jobbar som klimatlobbyist för organisationen Globe International – säkerligen en oberoende undersökning som alla kan lita på(?) De flesta journalister verkar tycka att så är fallet.

Om jag själv var forskare i en annan disciplin skulle jag personligen inte tycka att Climategate-gänget (som är tongivande för IPCC) gav en särskilt smickrande bild av mitt skrå:

Några e-brev från Climategate-härvan:

From: Tom Wigley, Date: Fri, 06 Nov 2009 17:36:15 -0700
We probably need to say more about this. Land warming since 1980 has been twice the ocean warming — and skeptics might claim that this proves that urban warming is real and important

From: Michael Mann Date: 27/10/2009, 16:54
[…] As we all know, this isn’t about truth at all, its about plausibly deniable accusations.

From: Gary Funkhouser, Date: Thu, 19 Sep 1996 15:37:09 -0700
I really wish I could be more positive about the Kyrgyzstan material, but I swear I pulled every trick out of my sleeve trying to milk something out of that. (…) I don’t think it’d be productive to try and juggle the chronology statistics any more than I already have

From: Keith Briffa, Date: Wed Sep 22 16:19:06 1999
I know there is pressure to present a nice tidy story as regards ‘apparent unprecedented warming in a thousand years or more in the proxy data’ but in reality the situation is not quite so simple.

From: Michael E. Mann, Date: Wed, 04 Jun 2003 10:17:57 -0400
[…] it would be nice to try to “contain” the putative “MWP”, even if we don’t yet have a hemispheric mean reconstruction available that far back

From: Phil Jones, 2/2/2005 09:41 AM
The two MMs have been after the CRU station data for years. If they ever hear there is a Freedom of Information Act now in the UK, I think I’ll delete the file rather than send to anyone.

From: Phil Jones, Date: Tue Jul 5 15:51:55 2005
If anything, I would like to see the climate change happen, so the science could be proved right, regardless of the consequences. This isn’t being political, it is being selfish.

From: Michael E. Mann, Date: Thu, 09 Feb 2006 16:51:53 -0500
Anyway, I wanted you guys to know that you’re free to use RC (RealClimate) in any way you think would be helpful. Gavin and I are going to be careful about what comments we screen through,

From: Tom Wigley, Date: 1/20/2005 04:30 PM
If you think that Saiers is in the greenhouse skeptics camp, then, if we can find documentary evidence of this, we could go through official AGU channels to get him ousted.

From: Edward Cook, Date: 6/4/03 09:50 AM -0400
I got a paper to review (submitted to the Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Sciences), written by a Korean guy and someone from Berkeley, that claims that the method of reconstruction that we use in dendroclimatology (reverse regression) is wrong, biased, lousy, horrible, etc. They use your Tornetrask recon as the main whipping boy. (…) If published as is, this paper could really do some damage. It is also an ugly paper to review because it is rather mathematical, with a lot of Box-Jenkins stuff in it. It won’t be easy to dismiss out of hand as the math appears to be correct theoretically (…) I am really sorry but I have to nag about that review – Confidentially I now need a hard and if required extensive case for rejecting.

From: Phil Jones, Date: Thu Jul 8 16:30:16 2004
I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is!

Allt detta och mycket mer är forskning när den är som bäst, och helt enligt normala forskningsetiska principer?

7 thoughts on “Normala forskningsetiska principer”

 1. Ah, noterar en koppling till annat brännande ämne. Läkemedel. (och ja, nog finns det en jävla massa lobbyistfuffens o sponsring även där)

  Noterar också att du blivit vän av utropstecken.
  Varför inte publicera lite utdrag ur rapporten med? Så du inte bara låter som en besegrad surgubbe? 🙂

 2. IPCC, upp till bevis, nu när:
  Temperaturkurvor från såväl England, USA, Canada, som Kina och Nya Zeeland har bevisats vara manipulerade.
  Det var lika varmt på 30 – talet som det har varit under senare år.
  Det har inte varit någon signifikant temperaturhöjning de senast 10 åren trots CO2 höjning.
  Påståendena om effekterna av förstärkningsmekanismer har inte hållit vid vetenskaplig granskning.
  Det är bevisat att Himalaya inte smälter ens i närheten av påstådd hastighet, eller mer korrekt, inte minskar över huvud taget.
  Påståendena om polarisarnas avsmältning har bevisats vara felaktiga.
  Isarna i Arktis har vuxit med 2 gånger Sveriges yta sedan 2007.
  Att Grönlandsisen skulle smälta som hävdats, har också bevisats vara helt felaktigt.
  Det har bevisats att trädringar inte kan användas för att bestämma temperaturvariationer, som IPCC hävdat.
  Ingen onormal höjning av havsnivåerna har iakttagits.
  De i IPCC rapporten använda matematiska modellerna har visat sig inte stämma.
  Temperaturen i atmosfären har inte ökat som förutspått.
  Skördarna i Afrika kommer inte att påverkas som man påstått.
  Förutsägelserna om Amazonas utveckling har bevisats vara felaktiga.
  Flera av påståendena i IPCC rapporten har bevisats vara grundade på material som helt saknar vetenskaplig relevans.
  Det finns nu en lista med över 9000 forskare, inklusive klimatforskare vilka deltagit vid utformandet av IPCC rapporterna, som tagit avstånd från IPCC:s slutsatser.
  IPCC har inte lyckats prestera någon lista ens över IPCC:s 400 ”eniga klimatforskare”, som Bert Bolin vid ett fördrag i Åkersberga refererade till.
  Att då vissa inom forskarvärlden och media fortfarande framhärdar i att ovanstående avslöjanden inte förändrar något i sak, torde tyda på en till blindhet gränsande observationsförmåga.

 3. Upp till bevis
  Man försvarar de bevisade felaktigheterna i IPCC rapporten med att det är bara en mycket liten del av hela rapporten. Fundamentet för rapporten har ju varit att det under senare tid varit en global uppvärmning, som förorsakats av ökad CO2 halt i atmosfären. När det nu har bevisats att temperaturkurvorna varit förfalskade, så nollifieras ju därigenom huvuddelen av de övriga slutsatserna i rapporten.
  Och, hur många av er som så tvärsäkert basunerar ut IPCC:s budskap om rapportens oförvitlighet har ens läst den, eller åtminstone kapitlet där man påstår att CO2 har en stor eller snarare förfärande betydelse för klimatet? I det sammanhanget är det värt att nämna att man även där bevisats ha förvrängt fakta och utelämnat samtliga rapporter från granskare som varit kritiska – en dödssynd inom vetenskapen.

 4. Tack för kommentarerna, Sanningssökar’n. Ryktet om jordens undergång har visat sig betydligt överdrivet.

 5. Några andra exempel:

  1047388489.txt
  Michael Mann: “This was the danger of always criticising the skeptics for not publishing in the “peer-reviewed literature”. Obviously, they found a solution to that–take over a journal! So what do we do about this? I think we have to stop considering “Climate Research” as a legitimate peer-reviewed journal. Perhaps we should encourage our colleagues in the climate research community to no longer submit to, or cite papers in, this journal.”

  1051190249.txt
  Tom Wigley: “Mike’s idea to get editorial board members to resign will probably not work — must get rid of von Storch too, otherwise holes will eventually fill up with people like Legates, Balling, Lindzen, Michaels, Singer, etc.”

  1080742144.txt
  Phil Jones: “Recently rejected two papers (one for JGR and for GRL) from people saying CRU has it wrong over Siberia. Went to town in both reviews, hopefully successfully. If either appears I will be very surprised, but you never know with GRL.”

  1225026120.txt
  Mick Kelly: “Just updated my global temperature trend graphic for a public talk and noted that the level has really been quite stable since 2000 or so and 2008 doesn’t look too hot. […] Anyway, I’ll maybe cut the last few points off the filtered curve before I give the talk again as that’s trending down as a result of the end effects and the recent cold-ish years.”

  1237496573.txt
  Ben Santer: “If the RMS is going to require authors to make ALL data available – raw data PLUS results from all intermediate calculations – I will not submit any further papers to RMS journals.”

  Fascinerande beteende.

 6. Tack Niklas för ännu fler intressanta iakttagelser ang. de forskningsetiska principerna! Det finns ännu fler där de kom ifrån och det är verkligen fascinerande vilka resultat de här “oberoende undersökningarna” kommer fram till.

Comments are closed.