Climategate 2, eller “Det är värre än vi tidigare trott”

Climategate2SCRLagom till nästa klimatspektakel i Sydafrika har signaturen FOIA (anspelar på Freedom of Information Act, ung. offentlighetsprincipen) släppt del 2 av Climategate och det pågår gissningsvis återigen frenetisk aktivitet på både tidningsredaktioner och universitet för att med alla medel sopa det här under mattan så effektivt som möjligt. Det är naturligtvis för sent – godbitarna är redan ute i det fria och minst lika förödande för den korrupta klimatvetenskapen som den förra omgången. Vi får se hur många “utredningar” som går åt för att rentvå de inblandade den här gången.”Taget ur sitt sammanhang” är ett argument som redan gjort comeback, men precis som förra gången är det svårt att uppfinna ett sammanhang där de här mejlen kan vara OK.

Hela härligheten kan laddas ned här. En pikant detalj är att det utöver de mejl som nu släppts finns ytterligare en kvarts miljon som är krypterade och lösenordsskyddade. Möjligtvis har personen eller personerna bakom filen sett till att säkra bevisen mot otillbörlig radering genom att se till att resten av godsakerna finns på var och varannan dator och kan låsas upp med ett lösenord.

I Climategate 2 får vi bland annat lära oss mer om hur IPCC-processen fungerar:

<1939> Thorne/MetO:

Observations do not show rising temperatures throughout the tropical
troposphere unless you accept one single study and approach and discount a
wealth of others. This is just downright dangerous. We need to communicate the
uncertainty and be honest. Phil, hopefully we can find time to discuss these
further if necessary […]

<3066> Thorne:

I also think the science is being manipulated to put a political spin on it
which for all our sakes might not be too clever in the long run.

<1611> Carter:

It seems that a few people have a very strong say, and no matter how much
talking goes on beforehand, the big decisions are made at the eleventh hour by
a select core group.

<2884> Wigley:

Mike, The Figure you sent is very deceptive […] there have been a number of
dishonest presentations of model results by individual authors and by IPCC […]

<4755> Overpeck:

The trick may be to decide on the main message and use that to guid[e] what’s
included and what is left out.

<3456> Overpeck:

I agree w/ Susan [Solomon] that we should try to put more in the bullet about
“Subsequent evidence” […] Need to convince readers that there really has been
an increase in knowledge – more evidence.  What is it?

Vår gamle bekant Phil Jones gör också en storstilad prestation även i Climategate 2:

<4443> Jones:

Basic problem is that all models are wrong – not got enough middle and low
level clouds.

<2775> Jones:

I too don’t see why the schemes should be symmetrical. The temperature ones
certainly will not as we’re choosing the periods to show warming.

<3205> Jones:

Useful ones [for IPCC] might be Baldwin, Benestad (written on the solar/cloud
issue – on the right side, i.e anti-Svensmark), Bohm, Brown, Christy (will be
have to involve him ?)

<3062> Jones:

We don’t really want the bullshit and optimistic stuff that Michael has written
[…] We’ll have to cut out some of his stuff.

<2292> Jones:

[tropical glaciers] There is a small problem though with their retreat. They
have retreated a lot in the last 20 years yet the MSU2LT data would suggest
that temperatures haven’t increased at these levels.
<1788> Jones:

There shouldn’t be someone else at UEA with different views [from “recent
extreme weather is due to global warming”] – at least not a climatologist.

Och många andra blivande klassiker som:

<1682> Wils:

[2007] What if climate change appears to be just mainly a multidecadal natural
fluctuation? They’ll kill us probably […]

<4141> Minns/Tyndall Centre:

In my experience, global warming freezing is already a bit of a public
relations problem with the media

Kjellén:

I agree with Nick that climate change might be a better labelling than global
warming

MWP“=medeltida värmeperioden, då vikingarna koloniserade Grönland:

<5111> Pollack:

But it will be very difficult to make the MWP go away in Greenland.

<5039> Rahmstorf:

You chose to depict the one based on C14 solar data, which kind of stands out
in Medieval times. It would be much nicer to show the version driven by Be10
solar forcing

<5096> Cook:

A growing body of evidence clearly shows [2008] that hydroclimatic variability
during the putative MWP (more appropriately and inclusively called the
“Medieval Climate Anomaly” or MCA period) was more regionally extreme (mainly
in terms of the frequency and duration of megadroughts) than anything we have
seen in the 20th century, except perhaps for the Sahel. So in certain ways the
MCA period may have been more climatically extreme than in modern times.

Hockeyklubban:

<3373> Bradley:

I’m sure you agree–the Mann/Jones GRL paper was truly pathetic and should
never have been published. I don’t want to be associated with that 2000 year
“reconstruction”.

Fiffel:

<1577> Jones:

[FOI, temperature data]
Any work we have done in the past is done on the back of the research grants we
get – and has to be well hidden. I’ve discussed this with the main funder (US
Dept of Energy) in the past and they are happy about not releasing the original
station data.

Det här är bara toppen av (det smältande?) isberget. Och sedan har vi de övriga 250 000 mejlen som är en riktig cliffhanger inför “Climategate 3”, som kanske släpps i samband med nästa klimatjippo – om det blir något sådant.

Brev till Granskningsnämnden

Här är mina två Euro-nickel om den s.k. dokumentären om Climategate som sändes i en av de statligt kontrollerade tv-kanalerna häromdagen. Granskningsnämnden har fått en egen kopia:

Programmet är en drygt 50 minuter lång annons som summerar och dramatiserar den klimatpolitiska världsbilden enligt vänster- och globaliseringsaktivisten Jens Ergon. Att flera olika ståndpunkter får komma till tals i en högst politiserad (även enligt själva inslaget) vetenskaplig fråga är viktigt. Att det får skildras ensidigt i den statliga televisionen av aktivister med politiskt egenintresse i frågan är ett flagrant brott mot SVT:s anslagsdirektiv.

Programmet kännetecknas av intervjuer med, och skönmålande av, forskare som Phil Jones, som enligt brittiska Information Commissioner’s Office sannolikt begått brott enligt den brittiska offentlighetsprincipen då han vägrat lämna ifrån sig efterfrågade data. “Motståndarsidan i klimatkriget” (enligt det starkt polariserande TV-inslaget) framställs som envisa “förnekare” (underförstådd koppling till förintelseförnekare) som gjort fel för att de frågat efter relevanta data som legat till grund för forskningsresultat som ingått i FN:s klimatpanels slutsatser om global uppvärmning.

Dessutom görs en helt irrelevant koppling mellan forskare kritiska mot klimatalarmismen och tobakslobbyister i programmet. I sammanhanget får vetenskapshistorikern (ej klimatforskaren) Oreskes orimligt stort utrymme att ge uttryck för sina personliga konspirationsteorier angående demokratiskt valda amerikanska politiker.

De s.k. undersökningarna av Climategate som inslaget refererar till är starkt ifrågasatta och är i skrivande stund debatterade i brittiska underhusets Science and Technology Committee. Frågor som ställts av dess ledamöter så här långt handlar om huruvida undersökningarna ens utfört sitt uppdrag. Dessutom kommer den amerikanska regeringen snart genomföra omfattande undersökningar om hur mycket sanning som ligger i FN:s uttalanden om den påstådda klimatkrisen. Inget av det här tas upp i tv-programmet.

“Klimatskeptikerrörelsen” framstår i programmet som en rikligt finansierad lobbyverksamhet, vilket är löjeväckande med tanke på de enorma resurser som finns till förfogande för de organisationer som bedriver lobbyverksamhet för handel med utsläppsrätter m.m.

Forskaren Stephen Schneider intervjuas också i programmet. Det hävdas att Schneider var med om att forma klimatforskningen som den ser ut idag, men inte vid något tillfälle framgår det att Schneider under 70-talet larmade om “global nedkylning”, d.v.s. motsatsen till vad som förs fram idag. För tittaren bör det här vara högst relevant vad gäller forskarens trovärdighet.

Översättningsfel (medvetet?): Vid ett tillfälle i programmet översätts “present uncertainties” till “förstora osäkerhet”, vilket är en avsevärd skillnad. Vid ett annat tillfälle direktöversätts en amerikansk röst som säger “those who question the effects of climate change” till “klimatförnekarna”; ett grepp för att återigen koppla ihop vetenskaplig skepsis med förintelseförnekare.

Klimatpanelen IPCC har nyligen – på uppdrag av FN – granskats av InterAcademy Council (IAC), som funnit stora brister i hur arbetet bedrivs. Flera andra oberoende organisationer har också upptäckt vetenskapligt fusk, överdrifter och fel. Dessutom har välrennomerade vetenskapliga institutioner som Institute of Physics och Royal Statistical Society uttalat sig mycket skeptiskt till den forskning som bedrivits på ledande klimatforskningsinstitut med koppling till IPCC i samband med Climategate. Inte heller detta tas upp i dokumentären.

Något som Granskningsnämnden troligen känner till är att BBC Trust nyligen fällt BBC för partiskhet i klimatfrågan. SVT har historiskt sett rapporterat ännu mer ensidigt än BBC i klimatfrågan, men får ändå fortsätta då Granskningsnämnden varit helt passiv i ärendet och bara hänvisat till den starkt kritiserade klimatpanelens uttalanden.

(Ej med i brevet: Läs mer om den senaste SVT-skandalen på andra svenska bloggar här, här och här. SR:s Klotet ger inte oväntat SVT en klapp på axeln istället.)

[uppdatering: nytt brev till Granskningsnämnden.

Climategate ett lackmustest på riktiga forskare

Anthony Watts från världens största klimatblogg Watts up with that uppmärksammar på ett brev från den framstående amerikanske fysikprofessorn Hal Lewis till American Physical Society (APS). APS har liksom många andra små och stora vetenskapliga paraplyorganisationer kommit med “officiella” uttalanden till stöd för IPCC-lögnerna – oftast genom toppstyrning och utan att tillfråga sina medlemmar (det som i media brukar kallas “konsensus”).

Lewis begär utträde från organisationen på grund av, som han själv kallar den: klimatbluffen (global warming scam):

… det är naturligtvis klimatbluffen, som med (bokstavligen) biljoner dollar som drivkraft korrumperat så många forskare … det är det största och mest framgångsrika pseudovetenskapliga bedrägeri jag sett i mitt långa liv som fysiker. Alla som hyser minsta tvivel om detta bör tvinga sig själv att läsa Climategate-handlingarna … Jag tror inte att någon riktig fysiker, eller rättare sagt vetenskapsman, kan läsa sånt utan att känna avsky. Jag skulle nästan göra den avskyn till en del av definitionen av ordet vetenskapsman.

Det här är alltså samma Climategate som klimatetablissemanget och större delen av massmedia vill avfärda, sopa under mattan och köra på som om inte världens genom tiderna största vetenskapsskandal just ägt rum.

Lewis är naturligtvis inte den förste att opponera sig. Helt nyligen var brittiska Royal Society tvungna att revidera sin s.k. ståndpunkt i klimatfrågan efter ett internt uppror. Förhoppningsvis står fler vetenskapliga organisationer på tur – det är det enda hoppet om de skall lyckas rädda sin integritet och förbättra sitt allt sämre förtroende bland allmänheten.

“Det här är inte rådatan ni letar efter”

mindtrick

Föga förvånande har Climategate-figuren och upphovsmannen till den ökända och flerfaldigt falsifierade “hockeyklubban” – Michael Mann – friats från anklagelser om fusk av sitt universitet Penn State (som gissningsvis helst behåller en av sina bästa kassakor). Alarmosfären applåderar på förutsägbart vis justitiemordet och bekräftar än en gång den minimala respekt de hyser för den vetenskapliga processen. SVT Vetenskap firar antagligen med operabakelser och portvin.

Mann har liksom många andra av sina kumpaner krånglat och bråkat upprepade gånger för att slippa dela med sig av rådata, programkod och metoder, något som är absolut grundläggande för att vetenskapliga rapporter ska kunna bekräftas och verifieras av oberoende. Det finns ingen som helst anledning att ta en sådan forskare på allvar – än mindre låta dem publicera i vetenskapliga tidskrifter – men klimathysteriker lever och arbetar som bekant i skyddad verkstad.

Michael Mann friades i princip med motiveringen att “alla andra inom området gör ju likadant”(!) Fascinerande. En sak är däremot säker: den gängmentalitet och fullkomligt ovetenskapliga och verklighetsbefriade attityd som framkom genom Climategate är något som inte skulle tillåtas inom något annat forskningsområde (än mindre inom näringslivet, där liknande fiffel förmodligen skulle medföra offentlig garrottering). Visserligen är det långt ifrån alla som vill vara med i leken; Hartwell Paper gav en bild av klimatforskare som inte vill dela geschäft med bedragarna, och  Brittiska Institute of Physics, som representerar 36 000 medlemmar fördömde i hårda ordalag den korruption som e-breven avslöjade och även de värdelösa “utredningarna” i samband med skandalen.

Redan tidigare har en femsidors “oberoende granskning” från vindkraftsmagnaten Ron Oxburgh, som när han inte skriver oberoende rapporter tjänar multum på klimathysterin, friat kompisarna på University of East Anglia från fusk bland annat genom att noggrant avstå från svåra frågor och handplocka gamla irrelevanta forskarrapporer för “granskning”.

Klimatimperiet slår tillbaka

Stephen Schneider förutspådde i allvarliga ordalag global nedkylning och ny istid under 70-talet. Han publicerade bland annat en bok med namnet “The Genesis Strategy” där han varnade för kommande döds-glaciärer. Sedan dess har det slutat vara lönsamt att propagera om istider och Schneider har av en slump gått över till att förutspå global uppvärmning i lika allvarliga ordalag (och har därför blivit en av SVT:s favoritkällor för behändiga domedagsprofetior). Hur som helst har han utlovat hämnd ända sedan Climategate, då hans främsta inkomstkälla utsattes för ett allvarligt (klimat)hot.

Nu har han tagit hjälp av en bloggare för att smutskasta forskare som tänker orena tankar. Bloggaren har listat forskare vars åsikter han inte tycker om personligen (inklusive en hel del välrenommerade IPCC-forskare), och tillsammans med Schneider har de gemensamt vädrat sitt hat i en uppsats som otroligt nog publicerats i den f.d. prestigefyllda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Den är i korta drag en svartlistning av alla forskare med tankegångar av samma typ som gjorde Galileo och Einstein till kättare på sin tid (i Galileos fall bokstavligen), med ett syfte som starkt påminner om att sätta en gul stjärna på judar och en rosa triangel på homosexuella. Men framförallt visar den hur desperat Klimatologikyrkan blivit den senaste tiden. Hur som helst var det här naturligtvis en allt för frestande godbit för Anders Nord på SVT “Vetenskap” att inte papegoja. Licensbetalarna som tvångsfinansierar hans lön hälsar och tackar med mössa i hand för ännu ett objektivt stycke journalistik a la “fri television”.

Schneider kanske borde gå tillbaka till global nedkylning, vilket är vad vi haft de senaste 12 åren? Här är ett bonuscitat från Stephen Schneider för den som inte är helt på det klara med vad hans vetenskapliga värv går ut på:

“To capture the public imagination,
we have to offer up some scary scenarios,
make simplified dramatic statements
and little mention of any doubts one might have.
Each of us has to decide the right balance
between being effective,
and being honest.”

Intervju med “Discover Magazine”, Oktober 1989

Så sent som under Köpenhamnsmötet var han tvungen att ta hjälp av beväpnade gorillor för att forsla bort en journalist som ställde obekväma frågor: