Erika Bjerström har fel om Liberia också

BjerstromSom vanligt när den f.d. skribenten på Miljöpartiets veckotidning Erika Bjerström uppträder i TV-rutan är det intressant och underhållande att kolla upp i efterhand om det hon sagt faktiskt är sant?. Nu senast var Bjerström i Liberia och “sökte sanningen” för SVT:s Aktuellt. Hon har redan tidigade varit på rundturer i Afrika och berättat om hur “klimathotet” ställer till problem utan att göra sig besvär med enkla faktakontroller. Ett annat dråpligt uppträdande i nyheterna gjorde Bjerström under den föregående (svinkalla) vintern där hon förklarade att kylan minsann visst berodde på global uppvärmning (baserat på klimatmodeller från Leninistinstitutet i Potsdam). Man måste följaktligen ställa frågan om årets hittills milda vinter också är ett resultat av samma fenomen–kan det mytomspunna klimathotet orsaka både värme och kyla på en och samma gång, eller har värmen i år falsifierat den globala uppvärmningen? Det låter lite bakvänt men enligt samma logik som Bjerström använder måste det ju vara så.

Men är det något man lärt sig under de åren man följt klimatdebatten är det att klimatalarmister kan göra hur många logiska kullerbyttor som helst utan att skämmas och Bjerström är en i mängden. Således kommer vi till det senaste reportaget från Liberia, där folk tydligen fått byta ut näsduken mot en handduk när de ska torka svetten från pannan för att det blivit så varmt. Havsnivån stiger också med rasande fart som det verkar. Om vi börjar med det senare påståendet så ökar helt klart havsnivån. Den har gjort det sedan förra istiden och fortsätter i sakta mak, vilket i Sverige fortfarande innebär att den sjunker om man tar med landhöjningen i kalkylen. Är Liberia en specialplats där havsnivån på något klimathotsmagiskt vis stiger fortare? Eller kan något så trist (för storyn) som erosion orsakad av oreglerad sandutvinning ligga bakom? Både landets regering och FN verkar anse att så är fallet – inte klimatförändringar – men Bjerström kanske har konsulterat Potsdam igen.

Och så var det det där med pudelns kärna–själva uppvärmningen. I motsats till vad många tror tvivlar inte ens “klimatskeptiker” på att den globala medeltemperaturen ökat med trekvarts grad under det gångna århundradet, men det finns ju också stora variationer lokalt. Har Liberia haft en mer dramatisk temperaturökning än resten av världen, som därför motiverar användandet av handduk istället för näsduk när man ska torka sig för pannan? Efter en kort sökning på nätet visade det sig att någon annan redan gått till källan och kollat upp hur det faktiskt förhåller sig med just Liberia.

Det kan ligga någonting i det här med handdukarna, men i så fall får man förmoda att de använde handdukar redan för drygt hundra år sedan, gick ner på näsduksnivå under 60-talet och sedan tillbaka till handduken de senaste decennierna.

Granskningsnämnden: “ingen standard för faktakontroll”

Med tanke på Granskningsnämndens åstadkommanden så här långt gör jag mig inga illusioner om att de plötsligt ska börja granska några anmälningar om klimatet. Jag tänker ändå anmäla ett och annat grovt övertramp – om inte annat för att försöka fastställa vad den här myndigheten egentligen får betalt för. Granskning är det ju uppenbarligen inte.

En anmälan gick hur som helst iväg mot programmet Korrespondenterna för ett tag sedan. I ett av inslagen hade den självutnämnda klimatexperten och f.d. skjutjärnsjournalisten i Miljöpartiets veckotidning – Erika Bjerström – fått en biljett till Marocko av licensbetalarna för att blåsa lite liv i det gamla trötta klimathotet. Inslaget bestod av fabricerade “fakta” från början till slut, vilket i och för sig blivit standard i modern miljöjournalistik, men ändå.

Anmälan, förkortad och med kommentarer:

Program/inslag:Korrespondenterna
Kanal/station: SVT2
Sändningsdag:2010-11-10
Sändningstid: 21:30

Utveckla här varför du vill få programmet/inslaget prövat:

Stora brister i sakligheten. Programmet är vilseledande och till stora delar nonsens, exempelvis:

“Marocko har blivit 3 grader varmare”: Det finns inget som helst faktaunderlag från officiella väder- och klimatdatatjänster som kan visa detta. Möjligen genom att handplocka datum och enskilda väderstationer, men på så sätt kan man få fram nedkylning eller annan valfri trend. Temperaturtrenden för Marocko är kort sagt inte +3 grader C, som inslaget gör gällande.

[Ta exempelvis GISStemp; de (visserligen bristfälliga) Marockanska stationerna med längre dataserier visar verkligen ingen tregraders trend, om man inte handplockar ett startdatum under 70-talet. Lars K har också skrivit om det här och använt en längre temperaturserie från CRU. Inte heller där ser det mycket varmare ut nu än på 40-talet.]

Bjerströms påstående att många jordbrukare får “ge upp och flytta in till slummen” rimmar inte väl med fakta som visar att Marockos jordbruksproduktion per capita visar en tydligt ökande trend sedan 60-talet enligt FAO (FN). Det finns heller ingen vetenskaplig grund för att lokal vattenbrist i Marocko, som Bjerström påstår, kan kopplas till klimatförändringar. Nederbördsdata för Marocko visar ingen entydig trend. [o.s.v.]

Svar från GRN i korthet: Din anmälan kommer inte att prövas av nämnden.

Trots att det är fullkomligt uppenbart att Erika Bjerström (som vanligt) är ute och desinformerar om klimatfrågan gick den här anmälan tydligen direkt ner i Granskningsnämndens “Happy Life Creator” (se ovan). Jag skickade ett svar där jag ställde mig lite frågande till varför myndigheten tycker att det är OK att SVT hittar på alldeles egna fakta i vad som var tänkt att framstå som ett seriöst reportage:

Ämne: RE: 10/01175 Brev

Hej [namn borttaget]!

Går det att få en motivering till varför ärendet inte prövas? Gärna med återkoppling till de sakfel som togs upp i min anmälan.
Har ni någon standard för faktakontroll? I så fall är det tämligen enkelt att t.ex. jämföra faktiska, uppmätta klimatdata mot Bjerströms “nya rön” och konstatera att inslaget var extremt osakligt.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Jesper

Till svar fick jag det här (min fetstil):

Hej Jesper,

Granskningsnämnden har inte någon standard för faktakontroll. Som framgår av brevet du fick så kommer inte någon prövning av programmet att göras av nämnden. Det innebär att nämnden inte alls har tagit ställning till de synpunkter du har tagit upp.

Vänliga Hälsningar [namn borttaget]

Myndigheten för radio och tv

Tänk om man hade ett så glassigt jobb som personalen på Granskningsnämnden! Ingen “granskning” om man inte känner för det och inget jobbigt letande efter ev. obekväma fakta som kan ha tråkiga konsekvenser för kompisarna på SVT.

SVT:s nya humorsatsning “Aktuellt”

Det måste ha varit full fart bakom SVT:s järnridå förra veckan då man letade efter läskiga bilder där människor utsätts för tragiska väderhändelser – fullständigt orelaterade till det långsiktiga klimatet, men ändå. Statens propagandacentral verkar sent omsider ha insett att de håller på att misslyckas med sin olagliga opinionsbildande verksamhet, men skam den som ger sig.

Istället för att tona ner domedagsprofetiorna och uppmuntra till saklig debatt släpps de högst gormande demagogerna in i TV-studion istället – i det senaste fallet Erika Bjerström, f.d. skribent i Miljöpartiets veckotidning, numera självutnämnd “klimatexpert” som verkar hämtat inspiration ur Goebbels-devisen “upprepa en lögn tillräckligt många gånger så blir det en sanning”.

Räknas bonuspoängen på mitt Statoilkort? Förresten, Lindzen, Spencer, Svensmark m.fl. och merparten av de övriga drygt 31 000 vetenskapsmän och -kvinnor som skrivit på Petition Project får nog inte heller ett ruttet nickel av “Big Oil”. Mer intressant vore att undersöka alla som profiterar på den s.k. “gröna ekonomin” som nu är nära att sätta bland annat Spanien i konkurs.

Mest underhållande ur humorperspektiv var inledningen om att “nu kommer studien som visar att klimatförändringarna är på riktigt”. Jag undrar vilken studie de syftar på? Kan det vara någon av de tusentals som bekräftat att klimatet är i ständig förändring? Egentligen räcker det att titta på en av många proxyrekonstruktioner för att inse att klimatet alltid varierat och inte på minsta sätt är extremt för tillfället (möjligen åt det kallare hållet).

IPCC originalOvan från IPCC:s första rapport, innan panelen togs över av aktivister som James Hansen eller Michael Mann. Argumentet om extremväder (syndastraffet?) faller också det pladask när man istället för att titta på fantasifulla klimatmodeller eller skumma igenom senaste pamfletten from Greenpeace tar reda på fakta. Vid det här laget har SVT grävt ner sig i ett så pass djupt hål i klimatfrågan att de aldrig någonsin kommer att ta sig upp igen.