Tiotal fartyg fast i Global uppvärmning

Foto: Allehanda
Foto: Allehanda (Västernorrland)

Samma globala uppvärmning som gjorde att vasaloppet fick läggas ned innan 2010 har nu satt stopp för sjöfarten utanför Ångermanland med omnejd.
På en del fartyg har isen börjat att pressa sig upp mot däck.

– De är de första vi tar hand om, men det är ingen i akut fara just nu. De får jobba sakta och metodiskt, säger Maria Ottesson.
Sjöfartsverket har sedan tidigare rapporterat att all sjötrafik till de norrländska hamnarna är stoppad på grund av isläget, och en utfärdad kulingvarning. Hur länge fartygen kommer ligga kvar är oklart i dagsläget.

Från allehanda.se. Ingen av storstadstidningarna rapporterar om totalstoppet. Intressekonflikt?

4 thoughts on “Tiotal fartyg fast i Global uppvärmning”

  1. Enligt klimatmodellerna skulle vi nära arktis få extra stor uppvärmning genom utsläppen av koldioxid. Istället har vi fått rekordkalla vintrar med i genomsnitt två grader kallare än normalt. Detta beror snarare på att PDO (Pacific Decadal Oscillation), en havsström i Stilla havet efter 30 år i positiv fas, nu vänt till negativ. Också NAO (North Atlantic Oscillation), en havsström i nordatlanten, likaledes vänt till negativ fas. Dessutom har solaktiviteten sjunkit dramatiskt sista åren och denna visar stark korrelation med temperaturerna. Att våra kalla vintrar beror på växthuseffekten är bara smaklöst.

  2. Ja, det här med förutsägelser är svårt, speciellt om framtiden. Det måste vara tacksamt att jobba med en “vetenskap” där modellerna så enkelt kan revideras för att stämma med vilket väder som helst.

  3. “Dessutom har solaktiviteten sjunkit dramatiskt sista åren och denna visar stark korrelation med temperaturerna.”

    Ehm, om solaktiviteten har sjunkit dramatiskt de senaste åren, och vi ändå har haft globala rekordtemperaturer (men inte lokala rekordtemperaturer i Sverige) så innebär det att solteorin måste vara fel och att den globala uppvärmningen därmed kan anses bevisad! Tack för tipset!

  4. Ingenjören: Hur mycket, på ett ungefär, har den globala medeltemperaturen ökat det senaste decenniet?

    (Facit: 0 grader.)

    Kuriosa: Sedan 1979 då, när satelliterna kom uppa? Ca 0,2 grader C. Och då måste man väga in att början av 70-talet var betydligt kallare än 40-talet.

Comments are closed.