“You are part of the Rebel Alliance and a traitor”

DarthVaderquestionsPrincessLeia1

Klimatimperiet har det inte lätt i dessa dagar, även om demagogerna på hemmaplan kör på som vanligt och hoppas att folk ska glömma brev som det här:

Email 0933255789: (WWF:s Adam Markham skriver till University of East Anglias klimatforskare Mike Hulme och Nicola Sheard angående en artikel de skrivit om klimatförändringar i Oceanien)

Hi Mike,
I’m sure you will get some comments direct from Mike Rae in World Wildlife Fund Australia, but I wanted to pass on the gist of what they’ve said to me so far. They are worried that this may present a slightly more conservative approach to the risks than they are hearing from Australian scientists. In particular, they would like to see the section on variability and extreme events beefed up if possible. […] I guess the bottom line is that if they are going to go with a big public splash on this they need something that will get good support from Australian scientists (who will certainly be asked to comment by the press).

Men utanför klimattalibanernas hemland Svedala har förtroendet för klimatvetenskapen aldrig varit lägre – inte ens inom klimatvetenskapen. Eller så är det helt enkelt så att Climategate och andra skandaler lättat på munkavlen och hjälpt seriösa forskare att ifrågasätta doktrinerna. Kanske är det därför som t.ex. ovanstående Mike Hulme som, ordentligt trött på bli beordrad av WWF vad han ska skriva i sina rapporter, snickrade ihop “The Hartwell Paper”. Tillsammans med ett dussin andra inflytelserika klimatforskare kräver Hulme en radikal omstöpning av klimatpolitiken till förmån för ett betydligt mer pragmatiskt synsätt.  Alltid en början.

Men det finns fler rebeller som vågar trotsa ondskans axelmakter. The Times låter meddela att en revolt inom anrika Royal Society har tvingat fram en revision av den klimatalarmistiska ståndpunkt som den brittiska vetenskapsakademin tidigare ställt sig bakom. 43 av medlemmarna anklagar akademin för överdrifter om det vetenskapliga bevisläget inom klimatforskningen och för att förvägra skeptiska röster att bli hörda. Som så ofta annars är det pensionerade vetenskapsmän som får stå i rebellernas frontlinje eftersom de inte har en aktiv karriär som riskerar att omintetgöras av den mycket effektiva klimatmaffian. Sir Alan Rudge, 72, kommenterar:

“One of the reasons people like myself are willing to put our heads above the parapet is that our careers are not at risk from being labelled a denier or flat-Earther because we say the science is not settled. The bullying of people into silence has unfortunately been effective.”

Det är så ett “konsensus” blir till. Förhoppningsvis får vi snart se allt fler aktiva forskare som släpper skuldbördan från alla lögner och överdrifter.

2 thoughts on ““You are part of the Rebel Alliance and a traitor””

  1. Klimatimperiet? Den var ta mig 17 riktigt fyndig. Vem är Darth Vader (som blir snäll till slut)? Al Gore? Eller är han den onde kejsaren? Och vad händer när klimatimperiet slår tillbaka?

  2. Hehe, hmmm, ja det är frågan. Gore är förstahandsvalet som Dark Helmet, men han är kanske lite för ond för att omvändas. Innan de kan slå tillbaka måste förstås dödstjärnan (IPCC) tas av daga.

Comments are closed.